تداخل قرارداد مشارکت در ساخت با قرارداد اجاره – کارشناس رسمی ساختمان

آیا با وجود قرارداد اجاره می توان قرارداد مشارکت در ساخت امضا کرد؟

پاسخ :

تا آنجایی که این دو قرارداد مزاحم یکدیگر نباشند مقدور می باشد و اگر زمان اجرای قرارداد با مدت اجاره تداخل داشته باشد امکان الزام به تخلیه به استناد قرارداد مشارکت وجود ندارد مگر با توافق مستاجر وجلب رضایت او. مگر آنکه شرط تخلیه زودتر از موعود در قرارداد اجاره ذکر گردیده باشد.

گروه کارشناس رسمی دادگستری ساتیا - کارشناس آنلاین ارزیابی زمین کارشناسی ملک قیمت گذاری آپارتمان ارزش کارشناسی

منابع: کانال حقوق املاک و پیمانکاری

{این متن به عنوان اطلاعات عمومی کلی نقل شده و با توجه به تخصصی بودن موضوع باید حتما در این مورد با یک وکیل دادگستری مشورت کنید}

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *