ابلاغ تعرفه جدید حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری سال 1402 محاسبه آنلاین دستمزد کارشناسی

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1402 نهایتا پس از بحث و بررسی ها در قوه قضاییه و کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز کارشناسان رسمی قوه قضاییه توسط رییس محترم قوه قضاییه تصویب و تعرفه حق الزحمه کارشناسی جدید در تاریخ 1402/8/20 برای اجرا ابلاغ شد. برای دیدن نکات تعرفه کارشناس رسمی دادگستری می توانید به صفحه تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری در این سایت مراجعه کنید.

محاسبه آنلاین هزینه کارشناسی ملک

مطابق ماده 11 تعرفه حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1402

متن تعرفه دستمزد کارشناس رسمی دادگستری مصوب 1402 هزینه کارشناسی ملک
متن تعرفه حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری جدید مصوب 1402

 

نمونه حق الزحمه های کارشناسی ملک

تقریبا بیشتر بند های تعرفه اصلاح شده اند و میزان افزایش در برخی کمتر و در برخی بند ها بیشتر بوده است که با توجه به این که این بازنگری تعرفه بعد از چهار سال صورت گرفته و حق الزحمه کارشناسی رسمی ملک مربوط به ماده 11 تعرفه کارشناسی نیز بیشتر شده است.

در ادامه چند نمونه از دستمزد کارشناسی ملک نسبت به ارزش ملک مورد کارشناسی در زیر آورده می شود:

دستمزد کارشناسی یک ملک به ارزش 3 میلیارد تومان برابر 5.887.000 تومان است.

دستمزد کارشناسی یک ملک به ارزش 5 میلیارد تومان برابر 7.687.000 تومان است.

دستمزد کارشناسی یک ملک به ارزش 10 میلیارد تومان برابر 12.187.000 تومان است.

دستمزد کارشناسی یک ملک به ارزش 15 میلیارد تومان برابر 16.687.000 تومان است.

دستمزد کارشناسی یک ملک به ارزش 20 میلیارد تومان برابر 20.187.000 تومان است.

محاسبه دستمزد کارشناسی اجاره بها

مطابق تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری سال 1402 {ماده 13 تعرفه}

در ادامه چند نمونه از دستمزد کارشناسی اجاره بها برای مثال آورده می شود:

دستمزد کارشناسی اجاره بهای یک ملک به ارزش اجاره ماهانه 15 میلیون تومان برابر 2.000.000 تومان است.

دستمزد کارشناسی اجاره بهای یک ملک به ارزش اجاره ماهانه 15 میلیون تومان برابر 2.400.000 تومان است.

دستمزد کارشناسی اجاره بهای یک ملک به ارزش اجاره ماهانه 55 میلیون تومان برابر 3.600.000 تومان است.

دستمزد کارشناسی اجاره بهای یک ملک به ارزش اجاره ماهانه 45 میلیون تومان برابر 3.200.000 تومان است.

دستمزد کارشناسی اجاره بهای یک ملک به ارزش اجاره ماهانه 100 میلیون تومان برابر 5.400.000 تومان است.

 

تعرفه جدید دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1402

متن اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۴۰۲

{قسمت هایی که داخل علامت آکلاد هستند برای توضیح بیشتر مطلب قرار داده شده اند:}

در اجرای ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۰۱/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۷/۰۱/۱۳۷۹ و به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، «تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری»، مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۵، به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

‌۱- مبالغ ریالی دستمزدهای مذکور در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹ تا ‌۲‌۲، ۲۴، ۲۷، ‌۲۹ تا ۳‌۲، ۳۴ تا ۳۶، ۳۸ تا ۴‌۲، ۴۴، ۴۶، ۴۷، ‌۵۴ و ۵۵ با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

{به عبارتی بند هایی مانند ماده 6 (اضافه حق الزحمه انجام کارشناسی در خارج شهر و تامین وسیله ایاب و ذهاب) و ماده 7 دستمزد کارشناسی تامین دلیل و … به دو برابر افزایش یافته اند}

 ۲- ماده ۴ به شرح زیر اصلاح‌ می‌شود‌:

ماده ۴- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف اند کارشناس یا هیات کارشناسی را از کارشناسان محل وقوع مورد ارزیابی انتخاب یا درخواست نمایند و دستمزد کارشناسی را در صورتی که قابل برآورد نباشد حسب مورد به طور علی‌الحساب به حساب کانون یا مرکز تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند. در این صورت، کارشناسان رسمی مکلف اند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.

{دستمزد ارزیابی (ارزش گذاری ملک و ماشین آلات و خودرو و … به صورت زیر اصلاح شده است:}

۳- ماده ۱۱ و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح‌ می‌شود:

ماده ۱۱- دستمزد ارزیابی‌ها برای کلیه رشته‌های کارشناسی رسمی دادگستری در هر مورد ارجاعی به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

 • تا دویست و پنجاه میلیون ریال به صورت مقطوع ‌۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 • از دویست و پنجاه میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۴۵ درصد
 •  از یک میلیارد و یک ریال تا پنج میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۳۰ درصد
 • از پنج میلیارد و یک ریال تا سی میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۱۵ درصد
 •  از سی میلیارد و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۰۹ درصد
 •  از یکصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا پانصد میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۰۷ درصد
 •  از پانصد میلیارد و یک ریال تا هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۰۳ درصد
 •  از هزار میلیارد و یک ریال تا دو هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۰۲۲ درصد
 • از دو هزار میلیارد و یک ریال تا چهار هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۰۱۸ درصد
 • از چهار هزار میلیارد و یک ریال به بالا نسبت به مازاد ۰.۰۱۲ درصد

حداکثر دستمزد مقرر در این ماده و تبصره‌های آن برای هر کارشناس ۱.۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

{به عبارتی سقف حق الزحمه برای هر کارشناسی 118 میلیون تومان تعیین شده است}

رعایت این سقف در کلیه تعرفه‌های تعیین شده در این دستورالعمل الزامی است و ضرایب افزایشی نیز در محدوده سقف تعیین شده قابل اعمال است.

تبصره ۱- در صورتی که ارزش موضوع کارشناسی ۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال یا بالاتر باشد شورای عالی کارشناسان و مرکز حسب مورد با کسب نظر کانون و یا مرکز استان مربوط، از بین کارشناسان استان محل کارشناسی، نسبت به انتخاب اعضای هیات کارشناسی، میزان دستمزد و روش پرداخت آن اتخاذ تصمیم می‌نماید.

{این قسمت نیز مورد اصلاح قرار گرفته در تعرفه قبلی برای املاک با ارزش کارشناسی بالای 10 هزار میلیارد تومان این کار انجام می شد}

رئیس شورای عالی کارشناسان و رئیس مرکز، گزارش تعیین تعرفه کارشناسی‌های مشمول این تبصره را، هر ۳ ماه یک بار به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال می‌کنند.

تبصره ۲- در هر مورد که انجام کارشناسی موضوع این ماده شامل موارد متعدد باشد، مجموع مبالغ مندرج در گزارش مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. لیکن در صورتی که محل موضوع ارزیابی در عرصه‌های متفاوت یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد، ارزیابی‌ها به طور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

{این قسمت به نوعی تغییر کرده و قبلا در صورتی که دو ملک مورد کارشناسی در دو منطقه شهرداری بود جداگانه در ماده 11 تعرفه مورد محاسبه دستمزد قرار می گرفتند اما الان اگر در دو عرصه متفاوت باشند شرط کافی برای این کار است}

{حق الزحمه کارشناسی رسمی پیمانکاری}

تبصره ۳- دستمزد بررسی اختلاف بین کارفرمایان، پیمانکاران، مهندسان مشاور و همچنین قراردادهای مربوط و دستمزد کنترل و تعیین صورت وضعیت برای کلیه رشته‌ها، بر مبنای مبلغ قرارداد طبق این ماده به اضافه صد درصد می‌باشد. در صورتی که قرارداد مربوط سالهای قبل باشد، بر اساس شاخص قیمت سالانه مبلغ آن به روزرسانی‌ می‌شود. چنانچه کارشناسی صرفاً مربوط به بخشی از قرارداد مانند تشخیص تخلف از مفاد قرارداد و یا رسیدگی به تأخیر در انجام قرارداد باشد، دستمزد طبق این ماده به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.

تبصره ۴- دستمزد تعیین سبب، علت، ارزیابی و تعیین میزان خسارت در کلیه رشته‌ها بر مبنای میزان خسارت تعیین شده طبق این ماده به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.

تبصره ۵- دستمزد رسیدگی و ارزیابی قطعات یدکی، کالا و لوازم مستعمل، فرآورده‌های غذایی، دارویی و بهداشتی، کلیه ضایعات، ابزار آلات، اجزای ریزالکترونیک و مخابرات، در هر کار ارجاعی به صورت مستقل و یک جا طبق این ماده به اضافه پنجاه درصد می‌باشد. چنانچه اجزاء و قطعات فوق جزیی از کل مورد کارشناسی مانند خطوط تولید و انتقال، ماشین آلات و غیره باشد مشمول مقررات این تبصره نمی‌گردد.

{این قسمت برای دستمزد کارشناسی ماشین آلات است که تقریبا با همان ضریب 50 درصد حفظ شده است}

تبصره ۶- در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس از یک رشته کارشناسی انجام شود، از دستمزد هر کارشناس مبلغ سی درصد کسر می‌گردد. در این شرایط مبنای رعایت سقف تعرفه پس از کسر سی درصد خواهد بود و در صورتی که رسیدگی و ارزیابی توسط هیات کارشناسان با رشته‌های مختلف انجام شود، دستمزد کارشناس هر رشته به میزان سهم خود از ارزیابی، طبق تعرفه، جداگانه محاسبه‌ می‌شود.

تبصره ۷- ارزیابی ارزش داراییهای نامشهود مانند انواع برندها، صرفاً بر مبنای ارزش محاسبه شده، در کلیه رشته‌ها برابر این ماده به اضافه پنجاه درصد تعیین‌ می‌شود.

۴-‌ ماده ۱۳ به شرح زیر اصلاح‌ می‌شود:

ماده ۱۳ دستمزد تعیین اجاره بهاء، برای کلیه رشته‌ها جهت هر واحد یا مجموعه مستقل تا اجاره ماهیانه پانزده میلیون ریال، مقطوعاً ‌۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال و از پانزده میلیون و یک ریال تا پنجاه میلیون ریال ۲۰ درصد و از پنجاه میلیون و یک ریال تا یکصد میلیون ریال ۱۰ درصد، از یکصد میلیون ریال به بالا چهار درصد اضافه خواهد شد و حداکثر ششصد میلیون ریال می‌باشد.

{این ماده برای حق الزحمه کارشناسی اجاره بها می باشد و در آن ضرایب جدید به صورت درصدی از اجاره ماهانه اعمال شده است}

‌۵- یک تبصره به شرح زیر به ماده ۲۰ الحاق می‌گردد:

تبصره- تعیین میزان حقابه هر فرد از منابع آبی مبلغ ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تعیین قدمت منابع آبی مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

{کارشناسی تعیین میزان حق آبه}

 ۶- ماده ۲۸ به شرح زیر اصلاح‌ می‌شود:

ماده ۲۸- دستمزد تعیین نفقه جاریه زوجه و اقارب، نفقه معوقه، اجرت المثل، نحله، مهرالمثل و غیره، در هر مورد بر مبنای ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود.

۷- یک بند تحت عنوان بند ۴ به شرح زیر به ماده ۳۱ الحاق می‌گردد:

۴- ارزیابی وسائط نقلیه زمینی موتوری وفق ماده ۱۱ این تعرفه.

{هزینه کارشناسی ارزش خودرو هم تقریبا مثل تعرفه قبلی از طریق ماده 11 باید به دست بیاید که در این اصلاحیه به آن تصریح شده است}

۸- دو تبصره به شرح زیر به ماده ۴١ الحاق می‌گردد:

تبصره ۱- در مورد پلاک‌های خارج از محدوده به مبالغ مازاد فوق تا بیست درصد افزوده می‌گردد.

تبصره ۲- در مورد اراضی و املاک موضوع اسناد عادی هر قطعه یک پلاک محسوب‌ می‌شود.

{دستمزد کارشناسی ثبتی}

۹- ماده ۴۳ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌گردد:

ماده ۴۳- دستمزد تشخیص حدود ثبتی، رسیدگی به اختلاف املاک، ترسیم کروکی، پیاده نمودن پلاک مورد نظر و تشخیص حدود آن در املاک تا یک هکتار حداقل ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال است. در مواردی که مساحت ملک پیش از یک هکتار باشد به ازاء هر هکتار مازاد بیست درصد به دستمزد اضافه‌ می‌شود‌ و حداکثر چهل میلیون ریال می‌باشد.

تبصره- در صورت نیاز به ارائه جانمایی بر روی نقشه‌های هوایی مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به دستمزدهای فوق اضافه می‌گردد.

۱۰- یک تبصره به عنوان تبصره ۳ به شرح زیر به ماده ۴۵ الحاق می‌گردد:

تبصره ۳- دستمزد تشخیص اصالت اسناد دیجیتالی، امضای الکترونیکی، پیام‌های متنی، صوتی و تصویری در فضای مجازی، حملات سایبری و امنیت شبکه و عملکرد ماینرها حداقل ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر بر اساس ماده ۹ این تعرفه خواهد بود.

{دستمزد تشخیص حدود ثبتی و اسناد دیجیتالی}

 ۱۱- ماده ۵۱ به شرح زیر اصلاح‌ می‌شود:

ماده ۵۱- دستمزد تشخیص اراضی (دایر و بایر و موات) و تشخیص منابع ملی و مستثنیات تا مساحت ۱۰۰۰ متر مربع ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال و به ازای هر ۱۰۰۰ متر مربع مازاد، ده درصد و بالاتر از یک هکتار، پنج درصد به دستمزد فوق اضافه می‌گردد.

{دستمزد کارشناسی اراضی بایر و موات و تشخیص منابع ملی و مستثنیات توسط کارشناس رسمی دادگستری}

این اصلاحیه در ۱۱ بند در تاریخ ‌۲۰/۸/‌۱۴۰‌۲ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.

غلامحسین محسنی اژه ای

مقالات مرتبط

6 پاسخ

 1. بارها ایشان به بالا بودن حق الزحمه کارشناسان رسمی به نسبت کاری که در کارشناسی انجام میدهند اعتراض داشته و می‌گفتند باید این حق الزحمه معقول باشد و بسیار کمتر از این باشد، چون خیلی ها ندارند این مبلغ را بدهند، اما دیروز با دستور خود ایشان حق الزحمه کارشناسان رسمی ۲ برابر شده و سقف یک کارشناس از ۵۹ میلیون به ۱۱۸ میلیون افزایش پیدا کرده، عجیب نیست این رفتار ایشون؟

  1. سلام دوست عزیز. کار کارشناسی ملک و کارشناسی رسمی دیگر رشته ها هم حساس هست و هم وقت گیر و هم نیاز به تجربه بالا داره و حق الزحمه کارشناس رسمی با توجه به افزایش هزینه های عمومی در جامعه، اصلا زیاد نیست.

 2. بالاخره تعرفه جدید اومد؟ چهار سال بود که همه چیز از هزینه های شهرداری و بیمه و دفترخانه اسناد رسمی و هزینه های خود دادگستری چند برابر شده بود و هزینه کارشناسی ملک ثابت مونده بود.

 3. سلام، چطور طبق مصوبه، هزینه کارشناسی ملک با ارزش سی میلیارد ریال، نه صدم درصد که دو میلیون و هفتصد هزار تومان میشود، ابلاغ شده، اما شما در محاسباتتان فرمودید پنج میلیون و هشتصد هزار تومان؟؟؟؟ این اختلاف از کجا آمده؟؟؟

  1. سلام عدد شما باید با عدد چند بند قبل تر با هم جمع شود. در متن دستمزد کارشناسی توضیح داده شده
   به سرتیتر “ماده 11 تعرفه به صورت چند پله ای باید محاسبه شود” در سایت مراجعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *