جدول کمیسیون حق بنگاه یا تعرفه ی نرخ حق الزحمه (کمیسیون یا حق بنگاه) مشاوران املاک برای خرید و فروش در تهران حداکثر نرخ خدمات کارمزد دریافتی  مشاورین املاک تهران مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ کمسیون هیات عالی نظارت را در ادامه مطالعه خواهید کرد. قیمت گذاری رسمی ملک در تهران توسط کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان انجام می گیرد.

گروه کارشناس رسمی دادگستری ساتیا - کارشناس آنلاین ارزیابی زمین کارشناسی ملک قیمت گذاری آپارتمان ارزش کارشناسی

نرخ کمسیون فروش مشاورین املاک برابر دستورالعمل سال 98

الف) برای معاملات املاک تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان میزان حق بنگاه برابر نیم درصد مبلغ مورد معامله از هر طرف معامله می باشد.

ب) برای معاملات املاک از ۵۰۰ میلیون تومان به بالا، حق بنگاه برای ۵۰۰ میلیون تومان اول نیم درصد و برای مازاد آن نسبت به مبلغ مازاد ۲۵ صدم درصد از هر طرف معامله می باشد.

به مبالغ بالا مالیات بر ارزش افزوده به میزان اعلام شده هر سال اضافه خواهد شد که می بایست از هر طرف معامله دریافت شود.

در همین راستا پیشنهاد می شود مقاله نکات کلیدی مبایعه نامه و قولنامه را مطالعه نمایید.

نحوه محاسبه میزان نرخ حق الزحمه مشاورین املاک برای معاملات خرید و فروش سال 98

محاسبه نرخ کمیسیون مشاورین املاک برای معاملات خرید و فروش اینگونه محاسبه خواهد شد که چنانچه مبلغ خرید و فروش شما کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان باشد می بایست عدد مربوطه را در ۰٫۵ درصد ضرب کنید. بعنوان مثال کمیسیون یک معامله ۵۰۰ میلیون تومانی از هر طرف دو میلیون و پانصد هزار تومان می شود.

چنانچه مبلغ خرید و فروش شما بیش از ۵۰۰ میلیون تومان باشد طبق محاسبه بالا مشخص شد که مبلغ کمسیون معاملات تا ۵۰۰ میلیون تومان ،  دو میلیون و پانصد هزار تومان می شود پس عدد مازاد ۵۰۰ میلیون را در ۰٫۲۵ درصد ضرب میکنیم و عدد بدست آمده را با دو میلیون و پانصد هزار تومان جمع می کنیم بعنوان مثال در یک خرید و فروش ۷۰۰ میلیونی اگر ۲۰۰ میلیون مازاد را بر ۰٫۲۵ درصد ضرب کنیم میشود ۵۰۰ هزار تومان پس از آن میبایست ۵۰۰ هزار تومان را بعلاوه دومیلیون و پانصد  هزار تومان نرخ معاملات تا ۵۰۰ میلیون بکنیم که میشود سه میلیون تومان یعنی برای یک معامله ۷۰۰ میلیون تومانی می بایست نفری سه میلیون تومان پرداخت نمود.

در ادامه کمیسیون بنگاه های املاک هنگام خرید و فروش ملک به صورت جدولی بر مبنای تعرفه مورخ 1395/1/15 به شماره 98/205 اتحادیه مشاوران املاک تهران آورده می شود. توجه نمایید که این مبلغ بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

جدول کمیسیون بنگاه برای خرید و فروش املاک در تهران

 مبلغ معامله خرید یا فروش ملک (تومان) کمیسیون بنگاه از هر طرف برای خرید و فروش (تومان)
         50,000,000 =         250,000تومان
         75,000,000 =         375,000تومان
       100,000,000 =         500,000تومان
       125,000,000 =         625,000تومان
       150,000,000 =         750,000تومان
       175,000,000 =         875,000تومان
       200,000,000 =     1,000,000تومان
       225,000,000 =     1,125,000تومان
       250,000,000 =     1,250,000تومان
       275,000,000 =     1,375,000تومان
       300,000,000 =     1,500,000تومان
       325,000,000 =     1,625,000تومان
       350,000,000 =     1,750,000تومان
       375,000,000 =     1,875,000تومان
       400,000,000 =     2,000,000تومان
       425,000,000 =     2,125,000تومان
       450,000,000 =     2,250,000تومان
       475,000,000 =     2,375,000تومان
       500,000,000 =     2,500,000تومان
       525,000,000 =     2,562,500تومان
       550,000,000 =     2,625,000تومان
       575,000,000 =     2,687,500تومان
       600,000,000 =     2,750,000تومان
       625,000,000 =     2,812,500تومان
       650,000,000 =     2,875,000تومان
       675,000,000 =     2,937,500تومان
       700,000,000 =     3,000,000تومان
       725,000,000 =     3,062,500تومان
       750,000,000 =     3,125,000تومان
       775,000,000 =     3,187,500تومان
       800,000,000 =     3,250,000تومان
       825,000,000 =     3,312,500تومان
       850,000,000 =     3,375,000تومان
       875,000,000 =     3,437,500تومان
       900,000,000 =     3,500,000تومان
       925,000,000 =     3,562,500تومان
       950,000,000 =     3,625,000تومان
       975,000,000 =     3,687,500تومان
   1,000,000,000 =     3,750,000تومان
   1,100,000,000 =     4,000,000تومان
   1,200,000,000 =     4,250,000تومان
   1,300,000,000 =     4,500,000تومان
   1,400,000,000 =     4,750,000تومان
   1,500,000,000 =     5,000,000تومان
   1,600,000,000 =     5,250,000تومان
   1,700,000,000 =     5,500,000تومان
   1,800,000,000 =     5,750,000تومان
   1,900,000,000 =     6,000,000تومان
   2,000,000,000 =     6,250,000تومان
   2,100,000,000 =     6,500,000تومان
   2,200,000,000 =     6,750,000تومان
   2,300,000,000 =     7,000,000تومان
   2,400,000,000 =     7,250,000تومان
   2,500,000,000 =     7,500,000تومان
   2,600,000,000 =     7,750,000تومان
   2,700,000,000 =     8,000,000تومان
   2,800,000,000 =     8,250,000تومان
   2,900,000,000 =     8,500,000تومان
   3,000,000,000 =     8,750,000تومان

بعنوان مثال شما خرید و فروشی به میزان ۷۰۰ میلیون تومان انجام داده اید ابتدا مطابق محاسبات بالا میزان کمسیون را محاسبه میکنیم که می شود ۳ میلیون تومان حال میبایست ۳ میلیون تومان را در میزان مالیات ارزش افزوده همان سال مثلا در سال ۹۵ میزان آن ۹% میباشد ضرب کنید بعنوان مثال میزان مالیات ارزش افزوده یک معامله ۷۰۰ میلیون تومانی میشود ۲۷۰ هزار تومان که این عدد را می بایست  با  ۳ میلیون تومان بعلاوه کنید یعنی برای یک معامله ۷۰۰ میلیونی میبایست هر طرف معامله سه میلیون و دویست و هفتاد هزار تومان پرداخت نمایند.

برای دیدن فرمول محاسبه آنلاین تبدیل رهن و اجاره به همدیگر می توانید به صفحه تبدیل آنلاین رهن و اجاره در سایت ما رجوع کنید.

چند مثال مختلف برای آشنایی با نحوه محاسبه میزان نرخ حق الزحمه مشاورین املاک برای معاملات خرید و فروش:

کمسیون یک معامله ۲۶۰ میلیون تومانی:

۲۶۰ میلیون ضرب در ۰٫۵% = ۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان

۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ضربدر۹% سال۹۵ =۱۱۷ هزارتومان

مالیات ارزش افزوده = ۱۱۷/۰۰۰ تومان

۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان بعلاوه ۱۱۷/۰۰۰ تومان = ۱/۴۱۷/۰۰۰تومان

کمسیون هر طرف در یک معامله ۲۶۰ میلیون تومانی =  ۱/۴۱۷/۰۰۰ تومان می شود

کمسیون یک معامله ۵۶۰ میلیون تومانی:

تا ۵۰۰ میلیون = ۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان

۶۰ میلیون مازاد در ۰٫۲۵ = ۱۵۰/۰۰۰ تومان

۱۵۰/۰۰۰ تومان بعلاوه ۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان = ۲/۶۵۰/۰۰۰تومان

۲/۶۵۰/۰۰۰تومان ضربدر ۹% سال۹۵ = ۲۳۸/۵۰۰تومان

مالیات ارزش افزوده= ۲۳۸/۵۰۰تومان  کمیسیون بنگاه  حق بنگاه املاک کمیسیون مشاور املاک حق بنگاه خرید حق بنگاه فروش

۲/۶۵۰/۰۰۰ بعلاوه ۲۳۸/۵۰۰ = ۲/۸۸۸/۵۰۰ تومان

کمسیون هر طرف در یک معامله ۵۶۰ میلیون تومانی = ۲/۸۸۸/۵۰۰ تومان می شود

در همین راستا پیشنهاد می شود مقاله مشکلات حقوقی معامله در املاک را نیز مطالعه فرمایید.

برای گرفتن اطلاعات دقیق می توانید به وب سایت اتحادیه مشاوران املاک تهران مراجعه کنید.

نرخ تبدیل رهن و اجاره منزل در بنگاه های املاک در صفحه تبدیل آنلاین نرخ رهن و اجاره قابل دیدن است.

لطفا برای حمایت از ما و کمک به دیگران، از طریق آیکون‌های شبکه‌های اجتماعی در زیر، این مطلب را به اشتراک بگذارید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه کار شما باید قوانین و مقررات را بپذیرید

فهرست